ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

แก้ไข: 03 ก.ย. 2566     เปิดอ่าน: 451
ซื้อประกัน
แก้ไข: 03 ก.ย. 2566     เปิดอ่าน: 451     ซื้อประกัน

แผนความคุ้มครองการประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข

โดยวิริยะประกันภัย

 
ซื้อครั้งเดียวครบ ดูแลครอบคลุมทั้งบ้านและคน อุ่นใจ ไร้กังวล คุ้มครองครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัยหรือทรัพย์สินภายในอาคาร ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้าบ้านและสวัสดิการชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้